Disclaimer

Berekenjouwhypotheek.nl is ingeschreven in kamer van koophandel onder nummer 68545193 en geregistreerd bij de AFM onder nummer 12046195. Berekenjouwhypotheek.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u vooraf mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Berekenjouwhypotheek.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Berekenjouwhypotheek.nl. In het bijzonder zijn alle bedragen, prijzen en rentepercentages op de website onder voorbehoud van type-, programmeerfouten en/of foutieve data aanlevering door derde partijen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Berekenjouwhypotheek.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.